« tillbaka / back

 

LINNÉA ERIKSSON
CONNECT

JELIZAVETA SUSKA
FROZEN MOMENT

27TH OF OCTOBER- 19TH OF NOVEMBER, 2016
OPENING 27TH OF OCTOBER 17-20

We are happy to invite two artists from Gothenburg, Sweden. For several years we have seen many great jewellery artists graduating from HDK Academy of Design and Crafts in Gothenburg and both Linnéa Eriksson and Jelizaveta Suska are among them.

Platina Gallery opened 1999. From the beginning we have invited artists whose work mirrors our time.
17 years later, this summer 2016, we moved next door to a new space. Bigger and better and with same ambition as when we started, to show what we think is interesting right now. Linnéa Eriksson and Jelizaveta Suska's work are urban and human, it deals with time and materiality in different ways and their working processes are updating jewellery traditions.


image: necklace by Linnéa Eriksson, brooch by Jelizaveta Suska


 

Linnéa Eriksson


Jelizaveta Suska

 

English:
For several years we have seen many great jewellery artists graduating from HDK School of Design and Crafts in Gothenburg and both Linnéa Eriksson and Jelizaveta Suska are among them. The two artists should belong to the younger generation jewellery artists whose work are playful, experimental and at same time easily wearable.
Even if it wasn't long ago they graduated, they both have exhibited frequently, for example at Gallery Four in Gothenburg which was awarded the Dynamo Grant from the Art Grants Committee in Sweden this autumn.
Jelizaveta Suska got the Herbert Hofmann Prize 2016 as well as Amberif Award, Amber prize.
Linnéa Eriksson have also studied one semester at RISD, Rhode Island School of Design in Providence, USA and until 2017, she studies goldsmithing at YH-Goldsmith Education center in Falköping, Sweden. Jelizaveta Suska was born in Latvia where she studied metal design, Art Academy of Latvia, Riga. She aslo studied jewelry design, HAWK, Hildesheim, Germany and one semester at Hiko Mizuno College of Jewelry, Tokyo, Japan.

At first sight, Jelizaveta Suska's work looks frozen, as it was made of ice, but that is just an illusion. The artist tell us:
- 'Frozen Moment' pieces are a lot about feelings of nostalgia, of a moment in time. In my work, I was looking for materialization of these abstract matters. I based it on associations and feelings. After a period of research, I came up with my own material that the pieces are made of. This material has two main compounds: polymer, that is light and transparent, just like 'a moment' and crushed marble, that creates an illusion of a solid stone which I associate with a feeling of nostalgia. In the beginning of crafting each piece, material is hot and dynamic but in a while it turns still. Like a metaphor of a moment becoming a memory.

Platina Gallery opened 1999. From the beginning we have invited artists whose work mirrors our time.
17 years later, this summer 2016, we moved next door to a new space. Bigger and better and with same ambition as when we started, to show what we think is interesting right now. Linnéa Eriksson and Jelizaveta Suska's work are urban and human, it deals with time and materiality in different ways and their working processes are updating jewellery traditions.

When asking Linnéa Eriksson what she is working on, she says:
- My work is a reflection of my surroundings, and my creativity has its origin in the urban - in the rough surface of the city and in the structured geometric. I find my inspiration in pieces of metal, in the feeling of a heavy beat, and in an explosion of color from within the spray cans. It is in a combination of traditional jewellery crafts and the modern street expression that my jewellery finds its charge, and subjects such as family history and the need to belong is constantly recurring in my artistic work.

 

 

Svenska:
Under flera år har vi sett flertalet spännande smyckekonstnärer ta examen från Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg och både Linnéa Eriksson och Jelizaveta Suska är bland dem. De två smyckekonstnärerna tillhör den yngre generationen vars arbeten är lekfulla, experimentella och bärbara. Även om det inte var så länge sedan de tog sin examen, har vi kunnat se bådas arbeten i en rad utställningar, tex på Four i Göteborg som nyligen tilldelades Konstnärsnämndens Dynamo stipendium.
Jelizaveta Suska tilldelades Herbert Hofmann Priset 2016 och Amberif Award, Amber prize. Linnéa Eriksson har också studerat en termin vid RISD, Rhode Island School of Design i Providence, USA och fram till 2017, studerar hon Yrkeshögskoleutbildning till guldsmed vid Lärcenter i Falköping. Jelizaveta Suska föddes i Lettland där hon studerade design i metall, Art Academy of Latvia, Riga. Hon har också studerat smycken design vid HAWK i Hildesheim, Tyskland och en termin på Hiko Mizuno College of Jewelry, Tokyo, Japan.

Vid första anblicken ser Jelizaveta Suska's arbeten ut som de är frysta, som om de var gjorda av is, men det är bara en illusion. Konstnären berättar:

- Smyckena i serien " Frozen Moment" handlar om nostalgi, ett ögonblick i tiden. Jag har strävat efter att materialisera abstrakta frågor om associationer och känslor. Efter en tid av undersökande, fick jag fram mitt eget material bestående av två huvudsakliga ingredienser: polymer, som är lätt och genomskinligt, som ett ögonblick och krossad marmor, som skapar en illusion av en solid sten vilket jag förknippar med nostalgiska känslor. I början av processen är materialet varmt och dynamisk men efter hand stelnar det, som en metafor för ett minne.

PLATINA öppnade 1999. Sedan starten har vi bjudit in konstnärer vars verk speglar vår tid. 17 år senare, nu i sommar 2016, flyttade vi till grannlokalen. Vi har fått större och bättre och med samma ambition som när vi började, kommer vi att visa det vi tycker är intressant just nu. Linnéa Eriksson och Jelizaveta Suska arbeten är urbana och mänskliga, väcker frågor om tid och materialitet på olika sätt och deras arbetsprocesser uppdaterar ideer om smycken.
När vi frågar Linnéa Eriksson vad hon arbetar med, svarar hon:

- Mina verk är en reflektion av min omgivning, och mitt skapande har sitt ursprung i det urbana - i stadens råa ytor och i det strukturerade geometriska. Jag finner min inspiration i metall, i känslan av tunga beats och i en färgexplosion från sprayburkens inre. Det är i en kombination av traditionellt smyckehantverk och ett modernt street- uttryck som mina smycken finner sin laddning, och ämnen som familjehistoria och behovet av tillhörighet är ständigt återkommande i mitt konstnärliga arbete.

  
 

 

« tillbaka / back