« tillbaka / back 

Pernilla Persson

Pernilla Persson är född 1979 och uppvuxen i Småland. Hon är utbildad vid HDK i Göteborg där hon tog sin examen 2009. Hon är nu verksam som smyckekonstnär i Göteborg.

"Jag har alltid fascinerats av metallens möjligheter och använder mig oftast av den i mina smycken. Plåt, såga, forma, förvandla, kombinera, tillsätta och ta bort. Det ger en extra dimension när jag utformar ett material till att se ut att vara något annat, som att den tunna metallen tros vara papper och därför förvånar vid beröring. Det räcker inte med att se, det bör kännas också. Jag tilltalas av det grafiska och skapar gärna bakgrunder och miljöer för mina smycken att vara i. Jag tecknar i metall, sågar ut konturer och fyller i. Jag minns lampan som hängde i en äldre släktings kök och överför den till teckningen, spetsen likaså. Minnen, stämning, skuggor och upphängningsanordningar. Tvådimensionellt blir tredimensionellt.."
- Pernilla Persson


Pernilla Persson was born 1979
in Sweden. She is educated at HDK in Gothenburg from where she graduated 2009. She is now working as a jewelleryartist in Gothenburg, Sweden.


" I´ve always been fascinated by the metal and often use it in my jewelry. Sheet, cutting, shaping, transform, combine, to appoint and remove. It adds an extra dimension when the material seems to be something else, as the thin metal is believed to be paper and thereby surprises when touched. It should not just be seen, it should also be felt. The graphical appeal to me and I like to create backgrounds and environments for my jewelry. I draw in metal, saw the contours and fill in. I remember the lamp hanging in an older relative´s kitchen and transfer it into the drawing, the lace as well. Memories, sense, shadows. Two-dimensional becomes three-dimensional.." -
Pernilla Persson


N
ecklaces from the series; Paraffin, Chandelier & Skelett
Materials; steel, silver, enamel paint & rose quartz
 

 

 

« tillbaka / back