« tillbaka / back 

Nya smycken av Linnea Eriksson, Serien Tribute 2014
A new body of work by Linnéa Eriksson, Tribute 2014

Linnéa Eriksson är född 1987 och uppvuxen i Värmland. Hon är utbildad vid HDK i Göteborg och Rhode Island School of Design, USA. Hon är nu verksam som smyckekonstnär i Göteborg.

"Mina verk är en reflektion av min omgivning. Jag finner min inspiration i bitar av metall, jag finner den i en explosion av färg, i känslan från tunga beats, i en ruff stadsstruktur. Mina smycken hjälper mig att fly verkligheten om ens bara för ett ögonblick, samtidigt som mitt direkta arbetssätt ständigt håller mig fokuserad i nuet. Jag lämnar mitt avtryck i lagren av historia, till för nästa generation att betrakta och begrunda."
- Linnea ErikssonLinnéa Erikssonwas born 1987 in Sweden. She is educated at HDK in Gothenburg and Rhode Island School of Design, USA. She is now working as a jewelleryartist in Gothenburg, Sweden.


"My work is a reflection of my surroundings. I find my inspiration in a piece of metal; I find it in a splash of color, in the feeling of a heavy beat, in a rough city surface. My jewellery helps me to escape reality, if even just for a moment, while my direct approach always will keep me focused in the present. I leave my footprint in the layers of history for the next generation to be seen." -
Linnéa Eriksson 
 

 

 

« tillbaka / back