« tillbaka / back 

Linnea Eriksson

Linnéa Eriksson är född 1987 och uppvuxen i Värmland. Hon är utbildad vid HDK i Göteborg och Rhode Island School of Design, USA. Hon är nu verksam som smyckekonstnär i Göteborg.

"Mina verk är en reflektion av min omgivning. Jag finner min inspiration i bitar av metall, jag finner den i en explosion av färg, i känslan från tunga beats, i en ruff stadsstruktur. Mina smycken hjälper mig att fly verkligheten om ens bara för ett ögonblick, samtidigt som mitt direkta arbetssätt ständigt håller mig fokuserad i nuet. Jag lämnar mitt avtryck i lagren av historia, till för nästa generation att betrakta och begrunda."
- Linnea ErikssonLinnéa Erikssonwas born 1987 in Sweden. She is educated at HDK in Gothenburg and Rhode Island School of Design, USA. She is now working as a jewelleryartist in Gothenburg, Sweden.


"My work is a reflection of my surroundings. I find my inspiration in a piece of metal; I find it in a splash of color, in the feeling of a heavy beat, in a rough city surface. My jewellery helps me to escape reality, if even just for a moment, while my direct approach always will keep me focused in the present. I leave my footprint in the layers of history for the next generation to be seen." -
Linnéa Eriksson
Black gems:
"Jag hyser en fascination för skarpa och geometriska ting och deras förmåga att strukturera upp vardagen. I denna kollektion har jag inspirerats av klassiska ädelstenar och låtit dem skalats av till ett linjerat system av konturer - metallkonturer som med sin svärta framträder mot den nakna huden. " - Linnea Eriksson

Black gems:
"I have a fascination for sharp, geometric objects and their ability to structure everyday life. In this collection, I have been inspired by the classic gems and then let them peel off to a lined system of contours - metal contours that with its blackness emerges against the bare skin."
- Linnéa Eriksson

 
 

 

 

« tillbaka / back