« tillbaka / back

Under sommaren visar vi i fönstret smycken av Kajsa Lindberg

Kajsa Lindberg är just utexaminerad från Ädellab på Konstfack, MFA.
Smyckena är en del av hennes examensprojekt.

"Den senaste tiden har jag arbetat med vardagslivets rutiner och ritualer. Det system av upprepningar och symboler som vi lever i och behöver.
Jag samlar hela tiden saker jag kommer i kontakt med. Saker som säger mig någonting. Projektet påminner om arkeologi, det är en sorts nutidsarkeologi. Istället för att utforska en annan tid så försöker jag genom mina fynd ta reda på vad som händer här och nu. På samma sätt som anteckningar så bildar sakerna ett mönster, en historia. Det är den jag utgår ifrån då jag gör mina smycken."

During the summer we show in window Kajsa Lindberg´s examinawork from Konstfack, Ädellab 2008.
Statement about her work:

"I’ve recently been working on the routines and rituals of everyday life. The system of repeats and symbols that we inhabit and need. I’m always collecting things I come into contact with – things that say something to me. The project is reminiscent of archaeology. It’s a sort of contemporary archaeology. Instead of exploring a different age I try through my findings to find our what’s happening here and now. Just as notes form a pattern and a history for things. That’s what I use as my basis when I make my jewellery.
"


   
   
   
   
 

 

« tillbaka / back